site stats  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 11.7K

    (The Dream of Red Mansions) Hồng Lâu Mộng 1995-Tập 6

    (The Dream of Red Mansions) Hồng Lâu Mộng 1995-Tập 6. Bộ phim Hồng lâu mộng xoay quanh câu chuyện tình duyên trắc trở giữa hai anh em con cô con cậu: Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, từ đó mô tả cuộc sống nhiều mặt của một đại gia đình quý tộc đời Minh từ lúc cực thịnh cho đến lúc suy vi trong vòng tám năm. Tiểu thuyết mở đầu bằng một huyền thoại: Nữ Oa luyện đá ngũ sắc vá trời, luyện được năm vạn lẻ một viên. Viên linh thạch còn thừa được đưa về Thanh Ngạnh. Tiểu thuyết cũng đưa tích trời Thần Anh chăm sóc cây tiên Giáng Châu. Thần Anh và Giáng Châu duyên nợ, chịu ơn nhau nên phải đầu thai xuống hạ giới để “lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại cho chàng”. Từ đó dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần để trả duyên nợ, sinh ra bao nhiêu chuyện sau này. Xem thêm các tập phim sex hồng lâu mộng trước để nắm rõ hơn về nội dung nhé anh em.

    Xem thêm