site stats  • Sever #1
  • Sever #2
  • Zoom+ Views: 7.7K

    Tề thiên đại thánh vác gậy thịt ra quật yêu quái bạch cốt tinh sướng tê bướm

    Phim sex cổ trang Tề thiên đại thánh vác gậy thịt ra quật yêu quái bạch cốt tinh sướng tê bướm. Trên đường đi thỉnh kinh thầy trò đường tăng đã gặp phải yêu quái bạch cốt tinh dâm đãng chỉ thích tinh trùng của đàn ông mà thôi, nhưng trong số mấy thầy trò chỉ có Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không là có cây gậy như ý vừa to vừa dài và công lực của tôn ngộ không là mạnh nhất thế nên Đường Tăng quyết định cử Tôn Ngộ Không đem gậy như ý đi quất vào mông bạch cốt tinh vếu bự để mấy thầy trò còn nhanh chóng lên đường đi thỉnh kinh.

    Xem thêm