site stats  • Sever #1
  • Zoom+ Views: 15.9K

    Em nữ sinh trung quốc bị mẹ kế bạo dâm

    Em nữ sinh trung quốc bị mẹ kế bạo dâm. Từ ngày mẹ mất ông bố nghiện rượu không biết kiếm đâu được bà mẹ kế biến thái về ở chung, và cũng từ ngày đó bà mẹ kế biến em nữ sinh china thành nô lệ trong những trò chơi tình dục biến thái của bà ta. Em nữ sinh trung quốc mới đó đã biến thành lesbian vì tham gia vào trò chơi tình dục bạo dâm với bà mẹ kế quá nhiều, ngày nào bà ta cũng nhốt em nữ sinh lại rồi đem dây ra trói em lại sau đó mang roi da ra đánh đập em rồi sau đó bắt em bú ti liếm lồn cho bà ta, rồi sau đó bà ta lại đem cái cơ thể gái mới lớn của em ra mà hành hạ dưới cái lưỡi của bà ta khiến em vừa sung sướng vừa đau đớn.

    Xem thêm